.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ersan OKATAN
Müdür
ersanokatan@mehmetakif.edu.tr
+902484114598
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Bahtiyar USLU
Müdür Yardımcısı
bahtiyaruslu@mehmetakif.edu.tr
+902482137603
Öğr. Gör. M. Masum GÜLCEMAL
Müdür Yardımcısı
masumgulcemal@mehmetakif.edu.tr
+902482137604
Yüksekokul Sekreteri
Fuat Naci KÖSE
Yüksekokul Sekreteri
fnkose@mehmetakif.edu.tr
+902484114598

yüksekokulumuz

  • yüksekokulumuz
  • misyon - vizyon
  • yönetim