.

İdari Personel

Fuat Naci KÖSE
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +90 248 213 7602
E-posta: fnkose@mehmetakif.edu.tr
Yusuf KARAKAYA
Sürekli İşçi
Özel Kalem
Telefon: +90 248 213 7600
E-posta: ykarakaya@mehmetakif.edu.tr
Duygu BİLGİN
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 7605
E-posta: duygubilgin@mehmetakif.edu.tr
Orhan Şahin ERMUMCU
Bilgisayar İşletmeni
ÖSYM - Yazı - Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 7607
E-posta: osermumcu@mehmetakif.edu.tr
Azize GÜRBÜZ
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler - Taşınır - Satın Alma
Telefon: +90 248 213 7608
E-posta: azizegurbuz@mehmetakif.edu.tr
Emrah CANYURT
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik
Telefon: +90 248 213 7620
E-posta: ecanyurt@mehmetakif.edu.tr
Mehmet Ali YILMAZ
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik
Telefon: +90 248 213 7620
E-posta: mayilmaz@mehmetakif.edu.tr

idari personel

  • akademik personel
  • idari personel