.

Akademik Personel

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Ersan OKATAN (Bölüm Başkanı) (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞEKER
Öğr. Gör. Bahtiyar USLU
Öğr. Gör. Levent ORAL