.

Akademik Personel

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Dr. Öğr. Üyesi Ersan OKATAN (Bölüm Başkanı) (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÖZCAN
Öğr. Gör. Bahtiyar USLU
Öğr. Gör. Levent ORAL
Öğr. Gör. Mehmet BİLEN