.

İdari Personel

Fuat Naci KÖSE
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: +902482137602
E-posta: fnkose@mehmetakif.edu.tr
Duygu BİLGİN
Sürekli İşçi
Özel Kalem - Öğrenci İşleri
Telefon: +902484114598
E-posta: duygubilgin@mehmetakif.edu.tr
Azize GÜRBÜZ
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler - Taşınır - Satın Alma
Telefon: +902482137612
E-posta: azizegurbuz@mehmetakif.edu.tr
Orhan Şahin ERMUMCU
Bilgisayar İşletmeni
ÖSYM - Yazı - Personel İşleri
Telefon: +902482137611
E-posta: osermumcu@mehmetakif.edu.tr
Mehmet Ali YILMAZ
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik
Telefon: +902482137666
E-posta: mayilmaz@mehmetakif.edu.tr
Bayram TOPÇU
Hizmetli
Belediye Personeli
Telefon: +902482137676
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Süleyman ÖZCAN
Hizmetli
Geçici İşçi (TYP)
Telefon: +902482137676
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Dudu ÖZCAN
Hizmetli
Geçici İşçi (TYP)
Telefon: +902482137676
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Ümmühan ÖZMEN
Hizmetli
Geçici İşçi (TYP)
Telefon: +902482137676
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Emrah CANYURT
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik
Telefon: +902482137666
E-posta: ecanyurt@mehmetakif.edu.tr

yüksekokulumuz

  • yüksekokulumuz
  • misyon - vizyon
  • yönetim