.

Öğretim Planı

     T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
GÖLHİSAR UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM YILI          : 2019 / 2020
PROGRAMI              : Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
   
I. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI             Zrnln.(Z) Seçml.(S)             TEORİK (T)        UYG./LAB.(U)    ULUSAL    TOPLAM(T+U)    AKTS Kredi
19101 Matematik – I                                Z                         4 0 4 4 4
18103 Programlama Temelleri–I      Z                         2 0 2 2 3
18105 Programlama Temelleri Uygulama-I Z                 1 1 2 2 2
18107 Temel Elektronik             Z                         2 0 2 2 3
18109 Temel Elektronik Uygulama        Z                                  1 1 2 2 2
19111 Bilişim Sistemleri             Z                         2 0 2 2 2
18113 Araştırma Teknikleri     Z                     2 0 2 2 3
        ORTAK ZORUNLU DERSLER
18160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi–I Z                         2 0 2 2 3
18170 Türk Dili - I             Z                         2 0 2 2 3
18180 İngilizce - I             Z                         2 0 2 2 3
        SEÇMELİ DERSLER (1.Gurup Sosyal Seçmeli)
19150 Beden Eğitim I             S                         1 1 2 2 2
19152 Güzel Sanatlar I              S                         1 1 2 2 2
* (1 ders seçilecektir)                                  
G E N E L   T O P L A M                                 21 3 24 24 30
II. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI             Zrnln.(Z) Seçml.(S)             TEORİK (T)        UYG./LAB.(U)    ULUSAL    TOPLAM(T+U)    AKTS Kredi
19102 Matematik - II                                 Z                                 4             0              4                 4         4
18104 Programlama Temelleri-II                Z                                 2             0             2                 2         3
18106 Programlama Temelleri Uygulama-II       Z                         1             1             2                 2         2
18108 Sayısal Elektronik Digital Electronics   Z                             2             0             2                 2         3
18110 Sayısal Elektronik Uygulama                 Z                             2             1             3                 3         3
19112 Bilgisayar Uygulamaları                       Z                         3             1             4             4         4
ORTAK ZORUNLU DERSLER (5 (i) )
18260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II         Z                         2             0             2                 2         3
18270 Türk Dili - II                                         Z                         2             0             2                 2         3
18280 İngilizce - II                                         Z                         2             0             2                 2         3
SEÇMELİ DERSLER (2.Gurup Sosyal Seçmeli)
19250 Beden Eğitim II                                 S                         1             1             2                 2         2
19252 Güzel Sanatlar II                                 S                         1             1             2                 2         2
* (1 ders seçilecektir)
G E N E L   T O P L A M                                         21             4             25         25         30

III. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI             Zrnln.(Z) Seçml.(S)             TEORİK (T)        UYG./LAB.(U)    ULUSAL    TOPLAM(T+U)    AKTS Kredi
18201 Nesne Tabanlı Programlama –I Object-Oriented Programming - I Z 2 0 2 2 3
18203 Nesne Tabanlı Programlama Uygulama - I Object-Oriented Programming Applications - I Z 1 1 2 2 3
18205 Veri Tabanı Sistemleri – I Database Systems - I Z 2 0 2 2 3
18207 Veri Tabanı Sistemleri  Uygulama - I Database Systems Applications - I Z 1 1 2 2 3
18209 Bilgisayar Ağları Computer Networks Z 4 0 4 4 6
18211 Web Tasarımı-I Web Design - I Z 2 0 2 2 3
18213 Web Tasarım Uygulamaları - I Web Design Applications - I Z 1 1 2 2 3
18215 Olasılık ve İstatistik Probability and Statistics Z 3 0 3 3 3

SEÇMELİ DERSLER
18217 İletişim Teknikleri Comunications Techniques S 2 0 2 2 3
G E N E L   T O P L A M 18 3 21 21 30

IV. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI             Zrnln.(Z) Seçml.(S)             TEORİK (T)        UYG./LAB.(U)    ULUSAL    TOPLAM(T+U)    AKTS Kredi
18202 Nesne Tabanlı Programlama - II Object-Oriented Programming - II Z 2 0 2 2 3
18204 Nesne Tabanlı Programlama Uygulama-II Object-Oriented Programming Applications-II Z 2 1 3 3 3
18206 Veri Tabanı Sistemleri – II Database Systems - II Z 2 0 2 2 3
18208 Veri Tabanı Sistemleri Uygulama - II Database Systems Application - II Z 1 1 2 2 3
18210 Web Tasarımı - II Web Design - II Z 2 0 2 2 3
18212 Web Tasarım Uygulamaları - II Web Design Applications - II Z 1 1 2 2 3
18214 İşletim Sistemleri Operating Systems Z 2 0 2 2 3
18216 İşletim Sistemleri Uygulama Operating Systems Application Z 1 1 2 2 3

SEÇMELİ DERSLER
18218 Grafik ve Animasyon Graphics and Animation S 2 0 2 2 3
18220 Grafik ve Animasyon Uygulama Graphics and Animation Application S 1 1 2 2 3

G E N E L   T O P L A M 16 5 21 21 30

V. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI             Zrnln.(Z) Seçml.(S)             TEORİK (T)        UYG./LAB.(U)    ULUSAL    TOPLAM(T+U)    AKTS Kredi
18301 Görsel Programlama - I Visual Programming - I Z 2 0 2 2 3
18303 Görsel Programlama Uygulama - I Visual Programming Applications - I 1 1 2 2 2
18305 Mobil Programlama - I Mobile Programming - I Z 2 0 2 2 3
18307 Mobil Programlama Uygualamarı - I Mobile Programming Applications - I Z 1 1 2 2 2
18309 Mikroişlemciler Microprocessors Z 2 0 2 2 3
18311 Mikroişlemci Uygulamaları Microprocessor Applications Z 1 1 2 2 3
18313 İnternet Programcılığı - I Internet Programming - I Z 2 0 2 2 3
18315 İnternet Programcılığı Uygulamaları - I Internet Programming Applications - I 1 1 2 2 2
18317 Sanallaştırma Teknolojileri Virtualization Technologies Z 2 0 2 2 3

SEÇMELİ DERSLER
18319 Girişimcilik Entrepreneurship S 2 0 2 2 3
18321 Sinyal İşleme Signal Processing S 2 1 3 3 3

G E N E L   T O P L A M 18 5 23 23 30

VI. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI             Zrnln.(Z) Seçml.(S)             TEORİK (T)        UYG./LAB.(U)    ULUSAL    TOPLAM(T+U)    AKTS Kredi
18302 Mobil Programlama - II Mobile Programming - II Z 2 0 2 2 3
18304 Mobil Programlama Uygulama - II Mobile Programing Application - II Z 1 1 2 2 3
18306 Bilgisayar Temelli Kontrol - I Computer Based Control - I Z 2 0 2 2 3
18308 Bilgisayar Temelli Kontrol Uygulama -I Computer Based Control Application- I Z 1 1 2 2 2
18310 İnternet Programcılığı - II Internet Programming - II Z 2 0 2 2 3
18312 İnternet Programcılığı Uygulama - II Internet Programming Application- II Z 1 1 2 2 3
18314 Görsel Programlama - II Visual Programming - II Z 2 0 2 2 3
18316 Görsel Programlama Uygulama - II Visual Programming Application - II Z 1 1 2 2 3
18318 Proje - I Project - I Z 4 0 4 4 4

SEÇMELİ DERSLER
18320 İş Sağlığı ve Güvenliği Occupational Health and Safety S 2 0 2 2 3

G E N E L   T O P L A M 18 4 22 22 30

VII. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI             Zrnln.(Z) Seçml.(S)             TEORİK (T)        UYG./LAB.(U)    ULUSAL    TOPLAM(T+U)    AKTS Kredi
18401 Yapay Zeka Artificial Intelligence Z 2 0 2 2 3
18403 Yapay Zeka Uygulamaları Artificial Intelligence Applications Z 1 1 2 2 3
18405 Proje - II Project -II Z 4 0 4 4 8
18407 Bilgi Güvenliği Information Security Z 2 0 2 2 4
18409 Bilgisayar Temelli Kontrol II Computer Based Control - II Z 2 0 2 2 3
18411 Bilgisayar Temelli Kontrol Uygulamaları - II Computer Based Control  Applications - II Z 1 1 2 2 3

SEÇMELİ DERSLER
18413 İşletme Yönetimi Business Administration S 3 0 3 3 3
18415 Görüntü İşleme Image Processing S 3 0 3 3 3

G E N E L   T O P L A M 18 2 20 20 30

VIII. YARIYIL
DERS KODU DERS ADI             Zrnln.(Z) Seçml.(S)             TEORİK (T)        UYG./LAB.(U)    ULUSAL    TOPLAM(T+U)    AKTS Kredi
18402 İşbaşında Eğitim Education At Work Z 0 16 16 16 30

   T O P L A M 0 16 16 16 30