.

BTBS Bilgi

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 2017 yılında kurulmuştur. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanında uygulamalı ve kuramsal, derslerin dengeli bir şekilde sunulduğu dört yıllık lisans diploması (BS) veren bir eğitim programıdır. Programın eğitim dili Türkçedir. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programının en önemli amacı; etkin proje geliştirme yetilerine sahip ve yazılım teknikleri için gerekli olan bilgi ve becerilerle donatılmış günümüz teknolojisini takip edip uygulayabilen alanında uzman elemanlar yetiştirmektir.

Genel Bilgi
Birinci yıl dersleri,  Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanında ihtiyaç duyacakları matematik, işletme ve programlama konularındaki altyapıyı edinmelerine olanak sağlayan derslerdir. İkinci ve üçüncü yıllarda uygulama ağırlıklı bilgisayar ağları, işletim sistemleri, internet programcılığı, veritabanı ve sistem analiz ve tasarımı, yazılım mühendisliği gibi derslerin yanı sıra sosyal ve doğal bilimler gibi konuları içeren çeşitli seçmeli dersler verilmektedir. Dördüncü yıldaki yoğun alan seçmeli dersleri, öğrencilere ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme ve uzmanlaşma fırsatı vermektedir. İki dönemlik bir süreye yayılmış olan mezuniyet projesi dersi ise öğrencilerin 4 yıllık bir eğitim süresince kazandıkları bilgi ve becerilerini grup çalışması yöntemiyle profesyonel bir uygulamada kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Bunun yanında edindikleri bilgi becerileri yerinde görme fırsatı sağlamak için son dönem işletmelerde uygulamalı eğitim almaları sağlanmaktadır.  

Eğitim / Öğrenim
 • BTBS programı uluslararası ASIIN akreditasyonu alarak mezunlarının tüm dünya ve özellikle Avrupa’da serbest dolaşımını sağlamış ve eğitim kalitesini de EQAINE tarafından verilen EuroInf label alarak tescillemiştir.
 • Ders programları, bilişim alanındaki yenilik ve gelişmelere ve piyasanın ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncelleşmektedir.
 • Ders konularının işlenişi kuram ile uygulama arasındaki dengeyi sağlama esasına bağlı olarak ders, laboratuvar uygulaması ve takım olarak proje geliştirme ve/veya öğretim elemanı rehberliğinde sınıf çalışmaları şeklinde düzenlenmiştir.
 • Yaşam boyu öğrenim becerilerini kazanmak ve geliştirmek için derslerde araştırma ve bağımsız öğrenme aktivitelerine önem verilir.
 • Üçüncü yılın sonundan itibaren yapılan staj ve takım çalışması ile tamamlanan mezuniyet projesi öğrencileri meslek hayatlarına hazırlar.

Olanaklar
 • Modern eğitim teknolojileriyle donatılmış 12 sınıf / laboratuvar;
 • Bilgisayarlarda, derslerin içerik ve amaçlarına uygun son sürüm yazılım ve Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği, (CASE) araçları;
 • Mezuniyet projesi çalışmalarına ayrılmış tam donanımlı 3D laboratuvarı;
 • Bölüme kayıt oldukları andan itibaren, öğrencilere ders seçimlerinde yol gösterecek ve her türlü akademik sorunları için Akademik Danışmanlık hizmeti;
 • Yabancı öğrenciler için, Akademik Danışmanlık hizmetine ek olarak, sosyal ve kültürel alanlarda yardımcı olacak Uluslararası Öğrenci Danışmanlık hizmeti;
 • Öğrencilerin bilgisayar yazılımı konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir Yazılım Kulübü;
 • E-Spor klubü;
 • Robotik Teknolojiler kulübü.

Kariyer Olanakları
BTBS mezunları, bilgi teknolojileri sektöründe ve ilgili tüm alanlarda çeşitli görevlerde çalışma yeterliliğine sahiptirler. Bilgi Teknolojilerinin değişik dallarında, Bilgisayar Mühendisliği veya İşletme alanında yüksek lisans eğitimi yapma şansına sahiptirler. BTBS mezunlarının çalışma alanlarından bazıları şunlardır:

 • Web Tasarlama / Programlama / Yönetimi;
 • Veri Tabanı Tasarımı / Yönetimi;
 • Yazılım Mühendisliği;
 • Sistem Mimarlığı;
 • Sistem Analizi / Tasarımı;
 • Bilgisayar Programcılığı;
 • Sistem Denetimi;
 • Proje Ekip Yönetimi;
 • Bilgisayar Ağları Kurumu / Yönetimi;
 • Bilgisayar Öğretmenliği...