.

Tapu Kadastro Bölümü

Tapu Kadastro Bölümü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde açılmış yeni bir bölümdür. Türkiye'de bu alanda 2019-2020 Öğretim yılı itibarıyla öğrenci alan 2. üniversitedir. Gelişmekte olan Gölhisar ilçemizde bulunan Yükseokulumuzun gelecek vadeden bölümlerinden birisidir.


Tapu ve kadastro işlemleri yüzyıllar boyu geçerli ve gerekli olduğu gibi, insanoğlu var olduğu sürece ihtiyaç duyulacak önemli bir alandır. Tapu Kadastro alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, çok çeşitli sektörlerde yeni iş tanımlarının ve imkânlarının ortaya çıkmasına sebep olmuş ve binlerce insan için istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamıştır. Söz konusu istihdamı karşılayabilmek için Tapu Kadastro uzmanlarına ihtiyaç vardır.

Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tapu Kadastro Bölümü olarak; tapu ve kadastro sektöründe temel becerilerin edindirilmesi ile birlikte, tapu sicili ile ilgili alım, satım, haciz, ipotek, şerh vb. işlemlerini uygulayabilen uzmanlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin, teknolojik gelişmeler ışığında, bilgisayar destekli harita yapımı programlarını kullanabilen, uygulamalı eğitimle kazandırılan teknik, kadastral paftaları oluşturabilen, kadastral kontrolleri yapabilen, imar uygulamalarına hâkim olacak yetkinlikte yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bölümümüzü tercih edecek öğrenciler, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümünün teknolojik altyapısı ve akademik personelin birikiminden yararlanabilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi merkez kampüsünde, 1 yıl süreli (isteğe bağlı) İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma fırsatına sahiptir.


Bölümden Mezun Olacakların İş Olanakları

4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecektir. Kamu yatırımları, tarım, hayvancılık ve enerji gibi alanlarda artan özel sektör yatırımları ile kamulaştırma, toplulaştırma vb. alanlarda ortaya çıkan eleman gereksinimini karşılayacaklardır. Mezunlarımız, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

2. Tapu Müdürlükleri

3. Kadastro Müdürlükleri

4. Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri

5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

7. Kültür ve Turizm Bakanlığı

8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

9. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

10. Kara Yolları Genel Müdürlüğü

11. Belediyeler

12. İller Bankası

13. Devlet Su işleri

14. Devlet Demir Yolları

15. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

16. Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü

17. Harita, maden, çevre, jeoloji, jeofizik, inşaat ve mimarlık alanında hizmet veren özel firmalarda iş bulma imkanlarına sahiptirler.

*